Pronájmy

Pronájem prostor:

v době od září 2017 - do srpna 2018 NEPOSKYTUJEME

z důvodu dočasného přesunutí části CVČ, kroužků, půjčovny v době REKONSTRUKCE...

Pokud se chystáte uspořádat koncert či jinou kulturní akci pro veřejnost, nezapomeňte na oznamovací povinnost dle vyhlášky města OZV č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Ceník za pronájem M-klubu  
M-klub /akce, oslavy aj./ 1.800,- Kč / den
M-klub /semináře, školení, kurzy aj./ 240,- Kč / hodinu
Bar /součást celodenního pronájmu/ 600,- Kč / den
   

 pozn.  nejsme plátci DPH

PROVOZNÍ DOBA